ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο λιπιδαιμικός έλεγχος (αφορά άνδρες και γυναίκες) και περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις:

 • ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • Χοληστερίνη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL, LDL, VLDL
  • Lp(a)
  • Λιπίδια Ολικά