ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η έγκαιρη διάγνωση για τη γυναίκα, οδηγεί στην σωστή αντιμετώπιση, καθιστώντας την αξία των προληπτικών εξετάσεων ανεκτίμητη. Το εργαστήριο ΒioΜedLab αναγνωρίζοντας την αξία και την σημασία του προληπτικού ελέγχου για τη γυναίκα, με επικεφαλής την ιατρό βιοπαθολόγο Σοφία Στριγγάρη, δημιουργήσαμε ειδικά πακέτα προληπτικού ελέγχου και εξετάσεων καθώς και εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.

 • ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20-45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT, SGPT, γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL, LDL, VLDL
  • Αθηρωματικός δείκτης
  • Σίδηρος
  • Φεριτίνη

 • ΓΥΝΑΙΚΕΣ >45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT,  SGPT,  γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL,  LDL,  VLDL
  • Αθηρωματικός δείκτης
  • Ca 15-3