ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η έγκαιρη διάγνωση για τον άνδρα, οδηγεί στην σωστή αντιμετώπιση καθιστώντας την αξία των προληπτικών εξετάσεων ανεκτίμητη. Το εργαστήριο ΒioΜedLab αναγνωρίζοντας την αξία και την σημασία του προληπτικού ελέγχου για τους άντρες κάθε ηλικίας, με επικεφαλής την ιατρό βιοπαθολόγο Σοφία Στριγγάρη, δημιουργήσαμε ειδικά πακέτα προληπτικού ελέγχου και εξετάσεων καθώς και εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.

 • ΑΝΔΡΕΣ 20-45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT, SGPT, γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL, LDL, VLDL
  • Αθηρωματικός δείκτης
  • CPK

 • ΑΝΔΡΕΣ >45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT,  SGPT,  γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL,  LDL,  VLDL
  • Αθηρωματικός δείκτης
  • CPK
  • PSA