ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • ΕΡΥΘΡΑ Ig-G και IgM
  • ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ Ig-G και IgM
  • CMV IgG και IgM
  • HIV I/II
  • HBs Ag
  • Anti-HCV
  • Γενική Εξέταση Αίματος
  • Ομάδα Αίματος
  • Παράγον Rhesus
  • Coombs έμμεσος
  • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης